Advocaten in bestuursrecht

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente over een bestemmingsplan, een overheidsbesluit over onteigening van grond, heeft u schade door ruimtelijke ordeningsplannen? U moet dan vaak binnen strikte termijnen een zienswijze indienen of bezwaar maken. Doet u dat niet op tijd, dan raakt u uw recht kwijt.

Hulp voor particulieren en ondernemers bij bezwaar en beroep

Onze advocaten gespecialiseerd in bestuursrecht staan particulieren en ondernemers bij met het opstellen van een bezwaarschrift tegen een overheidsbesluit. Ook kunnen wij u helpen bij het indienen van een (hoger) beroepschrift als u het niet eens met de beslissing van het overheidsorgaan op uw bezwaar of beroep.

U kunt ons inschakelen in zaken over bijvoorbeeld:

  • Wijziging bestemmingsplan
  • Planschade
  • Onteigening
  • Exploitatievergunning
  • Sluiting bedrijf
  • Milieuvergunning
  • Bestuurlijke boete

Kennis van bestuursrechtelijke zaken

Als particulier of bedrijf bent u niet verplicht een advocaat in te schakelen als u naar de rechter gaat in een bestuursrechtelijke zaak. Het bestuursrecht is veelomvattend en raakt vaak aan andere rechtsgebieden. Het loopt van Europees recht tot milieuwetgeving en besluiten van de gemeente. Het is dan ook verstandig om iemand in te schakelen met kennis van zaken. Onze betrokken bestuursrechtadvocaten komen op voor uw belangen bij deze ingewikkelde vraagstukken.