Advocaten in insolventierecht

Als uw onderneming financieel problemen heeft, dan komt er heel wat op u af. Mogelijk dreigt er een surseance van betaling of faillissement. Onze advocaten staan u bij in deze moeilijke tijd.

Faillissement

Onze insolventieadvocaten kunnen met een goede financiële analyse en door tijdig de juiste maatregelen te nemen, een faillissement mogelijk voorkomen. Bijvoorbeeld door debiteuren te bewegen te betalen (incasso) of door een herstructurering. Is een faillissement niet te voorkomen, dan adviseren wij u hoe u de schade zo veel mogelijk kunt beperken. Ook kunnen onze advocaten u goed adviseren over de faillissementsprocedure en de rol van de curator.

Advocaten en curator

Mr. Karst Folkerts wordt door de rechtbank regelmatig benoemd tot curator. Hij heeft een brede ervaring aan beide zijden van faillissementssituaties.